Jetzt Einspar- und Renditepotenzial berechnen!
Rufen Sie uns an: +49 (0) 2823 41 90 68-0.
Làm thế nào bạn có thể bán điện từ các hệ thống năng lượng mặt trời?

Làm thế nào bạn có thể bán điện từ các hệ thống năng lượng mặt trời?

Nhà khai thác hệ thống điện mặt trời có quyền bán nguồn điện mà họ sản xuất cho các công ty điện lực với mức giá được bảo hộ bằng luật pháp trong vòng 20 năm. Ngay khi thiết bị năng lượng mặt trời được kết nối với lưới điện, người sở hữu và vận hành hệ thống mặt trời sẽ lập tức nhận được thu nhập hàng tháng trên số điện đã được cung cấp cho điện lưới. Do đó, hệ thống quang điện là một kênh đầu tư hiệu quả với rủi ro cực kỳ thấp và đem lại thu nhập vô cùng bền vững cho nhà khai thác. Hơn nữa, mức phí bán điện mặt trời được quy định cố định bởi Quyết định 11/2017/QD-TTg về Cơ chế khuyến khích phát triển các Dự án điện mặt trời tại Việt Nam tạo kiều kiện thuận lợi cho việc vay vốn cho các dự án xây dựng và lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời.
 
Quyết định 11/2017/QD-TTg về Cơ chế khuyến khích phát triển các Dự án điện mặt trời cung cấp khung pháp lý chắc chắn cho việc bán năng lượng mặt trời. Nó quy định cụ thể Trách nhiệm từ bên mua điện trong vòng 20 năm cho các dự án năng lượng mặt trời (Điều 9); Ưu đãi về vốn đầu tư và thuế (Điều 10); Ưu đãi về đất đai (Điều 11); và ban hành cơ chế mua bán điện 2 chiều đối với các dự án năng lượng mặt trời áp mái (Khoản 2, Điều 12).