Jetzt Einspar- und Renditepotenzial berechnen!
Rufen Sie uns an: +49 (0) 2823 41 90 68-0.
Các điều kiện tiên quyết đối với không gian mái

Các điều kiện tiên quyết đối với không gian mái

Hầu hết các ngôi nhà đều phù hợp cho việc lắp đặt và vận hành lâu dài một hệ thống điện mặt trời. Trước khi cài đặt, chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn kiểm tra tình trạng của mái nhà và lựa chọn vật tư thiết bị phù hợp, lập kế hoạch tương ứng cho từng mái nhà.

 

Đồng thời chúng tôi còn khảo sát công trình dựa trên các tiêu chí bổ sung như sau: 
• Tấm lợp / cách nhiệt
• Hướng mái (hướng đông hoặc hướng tây)
• Một số cấu trúc mái có vật cản (ống khói, ống thông gió, cửa sổ, v.v.)
• Độ nghiêng (thậm chí nghiêng nhẹ đến 5 ° thì cũng được chấp nhận)
• Cấu trúc xây dựng
• Bóng đổ (do ống khói, cây cối, nhà cửa, v.v.)
• Số liệu thống kê (Từ các nguồn có sẵn)
• Các vấn đề liên quan kết nối lưới điện
• Không gian cho bộ biến tần và đồng hồ điện hoặc, tùy theo từng trường hợp: hộp đồng hồ đo bổ sung