Jetzt Einspar- und Renditepotenzial berechnen!
Rufen Sie uns an: +49 (0) 2823 41 90 68-0.
Hệ thống năng lượng mặt trời hoạt động như thế nào?

Hệ thống năng lượng mặt trời hoạt động như thế nào?

Funktionsweise einer Solaranlage

Hệ thống điện mặt trời (hay còn gọi là điện năng lượng mặt trời/ quang điện - photovoltaic system/ PV system) chuyển đổi ánh sáng mặt trời thành điện năng thông qua các tấm pin mặt trời. Hệ thống này bao gồm pin mặt trời, bộ biến tần và các cấu trúc phụ dùng để gắn những tấm pin mặt trời.
 
Ngay khi ánh sáng mặt trời chiếu vào các tấm pin này, một dòng điện được tạo ra trong tấm silicon của pin. Dòng điện một chiều (DC) sẽ chạy đến một biến tần để được chuyển đổi thành dòng điện xoay chiều (AC) với điện áp 230 vôn. 
 
Thông thường, 100% năng lượng điện được sản xuất này được phép đưa vào lưới điện công cộng và được bán cho các công ty điện lực theo Quyết định 11/2017/QD-TTg về Cơ chế khuyến khích phát triển các Dự án điện mặt trời tại Việt Nam. Ngoài ra, năng lượng bạn tự sản xuất cũng có thể được tiêu thụ trực tiếp trong gia đình, cở sở sản xuất kinh doanh của bạn.