Jetzt Einspar- und Renditepotenzial berechnen!
Rufen Sie uns an: +49 (0) 2823 41 90 68-0.
Làm cách nào để tìm kiếm nguồn tài trợ cho hệ thống điện mặt trời?

Làm cách nào để tìm kiếm nguồn tài trợ cho hệ thống điện mặt trời?

Về nguyên tắc, bạn có thể dễ dàng trình bày dự án điện mặt trời cho các ngân hàng và tổ chức tín dụng để huy động vốn vay. Tùy thuộc vào dự án, uy tín tín dụng và loại hình tài chính, dự án của bạn có thể đạt tỷ lệ vốn vay từ 75% đến 90%. Trong một số trường hợp, bạn hoàn toàn có khả năng vay vốn cho toàn bộ dự án, hay nói cách khác, dự án đạt tỉ lệ vốn vay 100% và chủ sở hữu hoàn toàn không phải bỏ vốn ban đầu.
 
Đối với các ngân hàng (cũng như với các nhà khai thác), việc tài trợ cho dự án điện mặt trời có rủi ro rất thấp do được đảm bảo về mặt pháp lý và bồi thường lên đến hơn 20 năm. Ngoài ra, các dự án này còn có tính thanh khoản cao và có khả năng đem lại lợi nhuận trọn đời. Vì vậy, với các điều khoản và điều kiện tài chính phù hợp, so với các ngành hoặc phân khúc huy động vốn khác, dự án điện mặt trời có sự đảm bảo cao về khả năng hoàn trả nợ (bao gồm tiền lãi và vốn vay gốc).
 
Các chương trình hỗ trợ tài chính của liên đoàn được sở hữu bởi Viện Tín dụng Tái thiết Förderbank (Förderbank KfW - Kreditanstalt fuer Wiederaufbau) đã được thành lập nhằm mục đích tài trợ cho các dự án điện mặt trời. Họ cung cấp các khoản vay với lãi suất ưu đãi do nhà nước tài trợ ( Tham khảo tại website: www.kfw.de).
 
Trong trường hợp các dự án năng lượng mặt trời với quy mô lớn, đặc biệt là trong không gian mở, dự án sẽ được hỗ trợ vay vốn với các gói vay không truy đòi. Các gói cho vay này cho phép người vay chỉ cần chịu trách nhiệm trả nợ đối với khoản vay bằng nguồn lợi nhuận thu về từ dự án chứ không từ các tài sản khác của cá nhân người vay. Các dự án năng lượng điện mặt trời được xem là "tài sản thế chấp" có tính an toàn cao đối với các ngân hàng. Trong trường hợp người vay không còn khả năng trả lãi và nợ gốc, ngân hàng chỉ truy đòi dự án năng lượng mặt trời chứ không phải tài sản cá nhân của nhà điều hành cơ sở đó. Đổi lại, các gói vay không truy đòi như vậy có một số điều khoản tín dụng ít thuận lợi hơn cho người đi vay. Ví dụ như thời gian vay vốn ngắn hơn, phí rủi ro, lãi suất cho vay hoặc yêu cầu chia sẻ vốn cổ phần trong dự án sẽ cao hơn so với các gói vay thông thường.