Jetzt Einspar- und Renditepotenzial berechnen!
Rufen Sie uns an: +49 (0) 2823 41 90 68-0.
Dự Án

Dự Án

Hàng năm, PV² Energie thiết kế, xây dựng và phát triển hàng chục dự án turn-key khác nhau trong lĩnh vực năng lượng tái tạo. Mỗi dự án đều mang những đặc tính riêng tùy ngành nghề lĩnh vực, và chúng tôi luôn cố gắng xây dựng các dự án sao cho phù hợp để đáp ứng yêu cầu của khách hàng, đảm bảo mang lại hiệu quả cao nhất. Chúng tôi còn hỗ trợ những giải pháp tài chính và bán hàng cho các nhà đầu tư quốc tế.

Dưới đây là một số dự án tham khảo mà chúng tôi đã thực hiện

 • Robinsons Malls

  Pangasinan, Philippines

  Output: 1.200 kWp
  Module type: Canadian
  Inverter type: SMA
  Commissioning: 06-2019
 • Robinson Malls

  Ilocos, Philippines

  Output: 1.799 kWp
  Module type: Canadian
  Inverter type: SMA
  Commissioning: 06-2019
 • MANUFACTURING INDUSTRY

  Uratex Sucat, Manila, Philippines

  Output: 500 kWp
  Module type: Canadian
  Inverter type: SMA
  Commissioning: 03-2017
 • Combined Heat and Power Plant

  Viersen, North Rhine-Westphalia


  Electrical output: 800 kW
  Thermal outpot: 861 kW
  Engine: MWM Natural Gas TCG 2016
  Planned commissioning: 08-2017

 • HZB Metalforming

  Goch, North Rhine-Westphalia

  Output: 200 kWp
  Module type: Canadian
  Inverter type: SMA
  Commissioning: 06-2016
 • Agricultural structure

  Saxony

  Output: 680 kWp
  Module type: Hanwha
  Inverter type: SMA
  Commissioning: 06-2012
 • Agricultural structure

  Saxony-Anhalt

  Output: 680 kWp
  Module type: Hanwha
  Inverter type: SMA
  Commissioning: 06-2012
 • Agricultural structure

  North Rhine-Westphalia

  Output: 370 kWp
  Module type: Jinko
  Inverter type: Powerone
  Commissioning: 12-2011
 • One-family home

  North Rhine-Westphalia

  Output: 14 kWp
  Module type: Jinko
  Inverter type: SMA
  Commissioning: 12-2011
 • Carpentry business

  North Rhine-Westphalia

  Output: 336 kWp
  Module type: Yingli
  Inverter type: SMA
  Commissioning: 06-2011
 • Airplane hangar

  Rhineland-Palatinate

  Output: 72,45 kWp
  Module type: First Solar
  Inverter type: SMA
  Commissioning: 06-2010