Jetzt Einspar- und Renditepotenzial berechnen!
Rufen Sie uns an: +49 (0) 2823 41 90 68-0.
Những nguồn thu nhập đến từ hệ thống điện mặt trời

Những nguồn thu nhập đến từ hệ thống điện mặt trời

Sản lượng điện hàng năm của một nhà máy năng lượng mặt trời phụ thuộc vào một số yếu tố như phương hướng, độ nghiêng của các mô-đun và điều kiện tự nhiên cũng như tổng công suất của hệ thống. Chúng phụ thuộc phần lớn vào diện tích bề mặt của mô-đun. Theo lý thuyết, để tạo ra 1 Kilowatt (kW) cần có bề mặt bức xạ nhiệt 1 mét vuông - Tương đương công suất đỉnh của hệ thống (kWp - kilowatt peak) . Tuy nhiên, trên thực tế, cần khoảng 7 đến 11 mét vuông diện tích bề mặt mái để tạo ra 1 KW. Đối với các tấm pin hướng về phía nam và góc nghiêng của các mô-đun trong khoảng từ 10 ° đến 30 °, ở trung tâm châu Âu, bạn có thể dự đoán năng suất hàng năm sẽ dao động từ 800 đến 1.000 kwh trên mỗi kWp - công suất đỉnh của hệ thống được lắp đặt.

 

Ví dụ: Một hệ thống mái 100 kWP tại một vị trí thích hợp ở khu vực miền nam Việt Nam tạo ra công suất trung bình hàng năm là 1487 kWh cho mỗi kWP công suất lắp đặt. Do đó, nó đạt được sản lượng trung bình hàng năm là 100 x 1487 kWh = 148700 kWh. Theo Quyết định 11/2017/QD-TTg ban hành năm 2017, một cá nhân/doanh nghiệp sản xuất điện mặt trời được công ty điện lực trả mức bán điện là là 9.35 USDcent/kWh. Điều này có nghĩa là hệ thống này tạo ra doanh thu hàng năm là 148700kWh x 0.0935 USD/kWh = 13,903 USD